Locație

com. Pojorâta, str. Pecistei nr. 127 A, jud. SV

Condiții de eligibilitate pentru SCVZ 2024

Conform Ordinului M.A.D.R. nr. 106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condițiilor și altor cerințe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023—2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat, începând cu anul 2024 pentru acordarea SCVZ trebuie îndeplinite următoarele condiții:

Se acordă SCVZ pentru un efectiv de minim 10 și maximum 250 capete taurine de carne adulte.

  • Vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne trebuie să aibă până la vârsta de 48 luni cel puțin un produs înregistrat în BND și înscris/înregistrat în baza de date a R.G., cu excepția vacilor din import care au fătat pe teritoriul țării de proveniență. Condiția se aplică pentru vacile născute începând cu data de 01.01.2023;
  • Vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne trebuie să aibă în ultimele 24 de luni cel puțin un produs înregistrat în BND și înscris/înregistrat în baza de date a R.G., cu excepția vacilor provenite din import și care au fătat pe teritoriul țării de proveniență;

Excepție!

Condiția este îndeplinită în situația în care vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne au fătat un produs neviabil (mort sau avortat după 6 luni de gestație), dar și în alte cazuri în care înregistrarea în BND nu s-a făcut din motive neimputabile fermierilor, dacă sunt prezentate documente doveditoare, respectiv certificat sanitar-veterinar/alte documente sanitar-veterinare justificative sau buletinul de însămânțări artificiale/adeverința de montă naturală sau alte documente prin care se probează încadrarea animalului în situațiile prevăzute anterior;

  • Efectivul de animale din exploatația cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCVZ trebuie să fie compus din vaci din rase de carne și/sau vacile metise cu rase de carne cu vârsta de maximum 12 ani, respectiv tauri din rase de carne cu vârsta de maximum 6 ani, la data limită de depunere a cererilor fără penalizări;
  • Vacile din rase de carne/vacile metise cu rase de carne pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, iar taurii din rase de carne pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;
  • Animalele pentru care se solicită SCVZ să fie menținute în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată(e) în cerere pe o perioadă de reținere de 4 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii de plată.

IMPORTANT!

În cazul în care există animale la care nu au fost transmise documente de notificare (Anexa 3 și Anexa 8) acestea nu vor fi eligibile conform noilor condiții!!! De asemenea crescătorii care nu respectă prevederile Programelor de Ameliorare și obligațiile contractuale nu vor primi adeverința necesară la APIA.

Solicitarile de adeverință trebuie trimise către A.C.B.C.R. până în data de 24.05.2024, pe adresa de e-mail asociatiaacbcr@gmail.com .

Perioada de depunere a cererilor de plată la APIA este de 04.04.2024-07.06.2024.

Persoane responsabile cu eliberarea adeverințelor:

*Canisag Anca (Suceava, Alba, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Brașov, Prahova, Vrancea, Constanța) – 0768404826

*Belgiu Marcela (Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Galați, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin,  Gorj, Dolj, Olt, Argeș, Giurgiu) - 0768404829

*Bulughiana Octavian (Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu, Buzău, Brăila, Vaslui)- 0784184613.

Ultimele știri

Condiții de eligibilitate pentru SCVZ 2024

Vaca de carne în România

Accesează aplicația​