Locație

com. Pojorâta, str. Pecistei nr. 127 A, jud. SV

Despre

A.C.B.C.R

Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din Romania, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, a fost înființată în anul 2012 de un număr de 12 membrii fondatori în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

În conformitate cu Reg. 1012/2016 intrat în vigoare la data de 01.11.2018, A.C.B.C.R. a fost recunoscută de Autoritatea Competentă ca Societate de Ameliorare să desfășoare Programele de Ameliorare pentru rasele Charolaise și Limousine.

A.C.B.C.R. este asociație reprezentativă la nivel național, membră a GL Agricultură din cadrul Comitetului de Monitorizare pentru P.N.D.R., GL Agricultură și Industrie Alimentară și membră a Comitetului  Consultativ pentru PNS 2021-2027.

Obiectivele ASOCIAȚIEI CRESCĂTORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMÂNIA sunt următoarele:

  • desfășurarea Programelor de Ameliorare aprobate în conformitate cu Reg. 1012/2016;
  • efectuarea testării performanțelor producției de carne și lapte;
  • dezvoltarea programului informatic de gestiune a Registrului Genealogic în vederea ameliorării raselor de carne Charolaise și Limousine;
  • reprezentarea, promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor, realizarea unui dialog permanent în relaţia cu Guvernul, M.A.D.R., cu autorităţile publice locale, cu celelalte organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau străinătate;
  • organizarea și participarea la expoziții de profil și promovarea bovinelor din rasele Charolaise și Limousine;
  • promovarea şi apărarea imaginii proprii;
  • desemnarea, în condiţiile legii, de reprezentanţi pentru dialog, negocieri şi propuneri privind proiecte legislative, participarea la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice, precum şi cu celelalte organizaţii neguvemamentale şi de dialog social constituite la nivel naţional şi al mass- media;
  • alte acțiuni pentru ameliorarea genetică a efectivelor de animale, obținerea de reproducători masculi cu potențial genetic ridicat, obținerea de noi generații de animale valoaroase din punct de vedere genetic.