Echipa A.C.B.C.R.

Organizarea asociatiei:

a) adunarea generală;

b) consiliul director;

c) persoane cu funcţii executive.

Componenta consiliului director

Consiliul director se compune din: un preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar.

  1. Președinte – Grigorean Dumitru
  2. Vicepreședinte – Ciurus Ovidiu Iacob, reprezentant al S.C. I.T.L. AGROCOMPLEX S.R.L.
  3. Vicepreședinte – Cimbru Ciprian
  4. Vicepreședinte – Voloșeniuc Mihai – Sorin
  5. Secretar – Burduhos Nistor – Alexandru

Organigrama