A.C.B.C.R. selectată în cadrul Comitetului de Monitorizare PAC 2023-2027

În urma încheierii procesului de selecție pentru constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Planul Strategic PAC 2023-2027 A.C.B.C.R. a îndeplinit toate criteriile de eligibilitate și de selecție și în acest sens a fost selectată în cadrul Comitetului de Monitorizare.
Considerăm că selectarea A.C.B.C.R. în această structură națională este o recunoaștere a eforturilor depuse în cei 11 ani de la înființare și vom putea reprezenta la cel mai înalt nivel interesele crescătorilor de bovine din România.

Controale/supracontroale R.G. – 2023

Informăm toți crescătorii membri A.C.B.C.R. că în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.C.B.C.R. începând cu luna februarie se vor efectua controale/supracontroale, de către Responsabilul Registrului Genealogic și/sau persoanele desemnate de acesta pentru efectuarea controalelor în exploatațiile care participă la Programele de Ameliorare aprobate ale raselor Charolaise și Limousine.

Menționăm că în urma supracontroalelor se vor verifica următoarele:

1. Sistemul de identificare a animalelor de reproducție:

              – individualizarea animalelor înscrise/înregistrate în R.G.;

              – existența documentelor de identificare a animalelor.

2. Sistemul de înregistrare a pedigreelor animalelor care sunt fie înscrise, fie înregistrate și eligibile pentru înscrierea în R.G.:

             – modul de înregistrare a evenimentelor de reproducție;

             – raportarea evenimentelor de reproducție.

3. Cerințele privind reproducția:

             – metoda de reproducție;

             – respectarea cerințelor privind reproducția;

             – evidența reproducătorilor masculi activi la reproducție;

             – evidențele de fermă;

4. Verificarea prin sondaj a standardului rasei animalelor rasă pură înscrise în R.G.;

5. Verificarea modului de întocmire și transmitere a documentelor de notificare conform Programelor de Ameliorare:

            -Anexa 3, Anexa 8, Anexa 10;

            – modul de determinare a greutății la naștere a vițeilor precum și ușurința la fătare a vacii, caractere care fac parte din calculul valorii de ameliorare.

Dacă în urma acestor acțiuni se constată deficiențe în respectarea cerințelor privind participarea la Programele de Ameliorare, A.C.B.C.R. poate recurge la aplicarea următoarelor sancțiuni:

 • anularea numerelor de registru acordate anumitor animale;
 • anularea Certificatelor Zootehnice eliberate în cazul în care se dovedește ulterior că informațiile furnizate de crescător sunt inexacte;
 • inactivarea unor animale înscrise/înregistrate în Registrul Genealogic;

În cazul în care se constată deficiențe majore privind respectarea prevederilor Programelor de Ameliorare, Biroul Tehnic Central poate emite următoarele decizii:

 • inactivarea din R.G. a candidaților la selecție în cazul în care crescătorul nu respectă cerințele privind identificarea animalelor, reproducția animalelor de rasă pură precum și a modului de înregistrare a pedigreelor;
 • suspendarea pe o perioadă determinată a crescătorului de la Participarea la Programul de Ameliorare;
 • excluderea definitivă a crescătorului din Programul de Ameliorare.

De asemenea vă reamintim că în conformitate cu ,,Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.C.B.C.R.’’crescătorii au obligația de a permite liberul acces a echipei de control, respectiv al persoanelor din cadrul Biroului Tehnic Central.

Atenție!

În cazul în care vreun crescător nu permite efectuarea supracontrolului, se va recurge la excluderea definitivă a acestuia din Programul de Ameliorare și inactivarea animalelor înscrise/înregistrate concomitent cu rezilierea contractelor de prestări servicii R.G. și C.P.P.

Forme de sprijin pentru crescătorii de bovine pentru carne – 2023

În noul PNS 2023-2027 crescătorii de bovine pentru carne vor beneficia de 2 măsuri:

1. Sprjin cuplat pentru venit- carne vită (S.C.Z. – carne);

Buget alocat:

20232024202520262027
22.320,000 mil. euro22.588,000 mil. euro22.945,600 mil. euro23.213,600 mil. euro23.839,200 mil. euro
Total 2023-2027114.906,400 mil. euro

2. Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat.

Bugetul alocat:

20232024202520262027
21.027,840 mil. euro21.027,840 mil. euro21.027,840 mil. euro21.027,840 mil. euro21.027,840 mil. euro
Total 2023-2027105.139,200 mil. euro

Condițiile de eligibilitate sunt redate în fișierele atașate.

Solicitare de includere a bovinelor din rase specializate pentru producția de carne în cadrul măsurii de sprijin a sectorului bovin

A.C.B.C.R. împreună cu Asociatia Aberdeen Angus România solicită includerea bovinelor din rase specializate pentru producția de carne în cadrul măsurii de sprijin a sectorului bovin având în vedere situația de criză cauzată de creșterea necontrolată a prețurilor generată de războiul din Ucraina!!!

https://www.facebook.com/aberdeen.angus.ro/photos/pcb.8293730784001825/8293728264002077

In atentia crescatorilor de bovine specializate pentru productia de carne

La începutul negocierilor pentru noul PNS 2023-2027 plafonul alocat de M.A.D.R. pentru SCZ carne începând cu anul 2023 a fost de 13.912.500 euro. În urma negocierilor, plafonul a fost suplimentat la 20.250.000 euro în varianta transmisă inițial către Comisia Europeană, iar ca urmare a solicitărilor noastre din cadrul ultimelor discuții în grupurile de lucru, suma a crescut la 22.320.000 euro pentru 2023.

Suma va crește în fiecare an și va ajunge în anul 2028 la 23.839.200 euro.

Menționăm că pentru anul 2022 plafonul alocat SCZ carne a fost 13.125.000 euro.

Vezi statistici şi reclame

Promovează postarea

1818

8 comentarii

1 distribuire

Îmi place

Comentează

Distribuie

O veste bună pentru crescătorii de bovine din zona montană!!!

Dacă inițial în noul PNS era prevăzută suma de 40 euro/ha, în varianta finală transmisă la Bruxelles bugetul a fost suplimentat, cuantumul acestei măsuri (DR-09 – Zone afectate de constrângeri naturale – Zona Montană) fiind de 94 euro/ha.

Ne bucurăm că s-a ținut cont de propunerea noastră în acest sens.

Menționăm că zona montană reprezintă un număr total de 658 localități, totalizând o suprafață agricolă de 1.828.845 ha (date APIA 2021), continuarea activităților agricole în aceste zone fiind importantă din punct de vedere economic, necesitând măsuri și forme de sprijin pentru creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole din aceste zone.

Testarea performanțelor producției de carne în exploatațiile care participă la Programele de Ameliorare desfășurate de A.C.B.C.R.

Va aducem la cunoștinta faptul că începând cu data de 22.08.2022 se vor efectua cântăriri în exploatațiile care participă la Programele de Ameliorare desfășurate de A.C.B.C.R.

În urma controlului vor fi cântăriți viteii care au vârsta cuprinsă între 90 – 280 zile pentru determinarea greutatii de referinta la 200 de zile și viteii care au vârsta cuprinsă între 281 – 500 zile pentru determinarea greutatii de referinta la 365 de zile.

Reamintim faptul că controlul performanțelor este punctul de plecare din cadrul selecției și ameliorării genetice a bovinelor specializate pentru producția de carne.

Conferința A.C.B.C.R. 10 ,,A fi sau a nu fi’’- Prezent și perspective pentru creșterea vacilor în România.

Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România organizează în zilele de 15-16.09.2022, în localitatea Pojorâta, jud. Suceava, Centrul Cultural ,,Pietrele Doamnei’’, Conferința A.C.B.C.R. 10 ,,A fi sau a nu fi’’- Prezent și perspective pentru creșterea vacilor în România.

La acest eveniment vor fi invitați fermierii membri ai A.C.B.C.R., crescători de vaci de carne și lapte, precum și factorii de decizie din domeniul agroalimentar, respectiv Guvernul României, Parlamentari/Europarlamentari, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academia de Științe Agricole și Silvice, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală, Agenția Națională pentru Zootehnie, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, colaboratori externi (Herd Book Charolais și Herd Book Limousin/Franța, Asociația Crescătorilor de Charolaise Ungaria), parteneri de la Asociațiile de profil și parteneri media.

Cu această ocazie se vor prezenta Programele de Ameliorare ale raselor Charolaise și Limousine, Programul informatic de gestiune a Exploației și Registrului Genealogic, sinteza celor 10 ani de funcționare a A.C.B.C.R. și proiectele viitoare, concomitent cu expoziție de animale și utilaje precum și degustarea produselor din carne provenită de la fermele cu lanț integrat ale membrilor A.C.B.C.R.

Programul complet al evenimentului va fi actualizat pe măsură ce vom avea confirmarea participării din partea invitaților.

Și pentru că o friptură bună se asortează cu o ambianță sonoră pe măsură, “garnitura muzicală” a evenimentului va fi asigurată de artiști de renume:

 • Radu Ciordaș
 • Maestrul Nicolae Gribincea și Ansamblul “Plăieșii” de la Chișinău.

Ansamblurile de dansuri:

 • “Plaiurile Pojorâtei”
 • “Străjerii Bucovinei”

Invităm alături de noi pe toți cei interesați de soarta vacii în România.

,,Nu stați acasă, dacă vă pasă’’!

A.C.B.C.R.

Parteneri

 • Primăria Pojorâta
 • Consiliul Local Pojorâta
 • AVASTAR Pașcani
 • I.T.L. Agrocomplex Lechința

Parteneri media

 • TVR 1 – “Viața satului”
 • AGRO TV

EVALUAREA GENETICĂ A ANIMALELOR DIN RASELE CHAROLAISE ȘI LIMOUSINE ANUL 2022

Vă informăm cu privire la faptul că la secțiunea SELECȚIE-REZULTATE au fost publicate rezultatele valorilor de ameliorare pentru animalele din cadrul Registrului Genealogic pentru rasele Charolaise și Limousine.

Fișierele cuprind un număr de 19610 animale Charolaise și 16738 animale Limousine pentru care au fost analizate caracterele greutatea la naștere, greutatea la înțărcare, sporul mediu zilnic și nota la fătare utilizând metodologia B.L.U.P. (model animal clasic și model animal cu repetabilitate).

Recomandăm crescătorilor care participă la Programele de Ameliorare desfășurate de A.C.B.C.R. să rețină pentru reproducție animale care au rezultate mai mari de 100% pentru caracterele analizate.

BIROUL TEHNIC CENTRAL AL A.C.B.C.R.

Schemă de ajutor pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin

Vă informăm cu privire la faptul că până la data de 11 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru obținerea ajutorului de stat conform OUG 51 din 21.04.2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine, și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

SEMNAL DE ALARMA!!!

SEMNAL DE ALARMĂ!!!

În contextul evenimentelor din ultima perioadă, la nivel european și internațional devine tot mai importantă asigurarea securității alimentare a României, un deziderat care ar trebui să intereseze mai ales autoritățile statului.

Din păcate acest lucru nu se întâmplă, numeroasele semnale trase de fermieri și propuneri de măsuri în ceea ce privește situația creșterii bovinelor au rămas fără rezultate concrete. Lipsa măsurilor ferme și concrete va duce la accentuarea declinului fermelor care ar putea asigura surse importante de hrană, respectiv laptele și carnea de calitate pentru consumatorii români.

            Dacă la sectorul vegetal România stă destul de bine, sau chiar foarte bine la porumb și floarea soarelui unde suntem pe primul loc în Uniunea Europeană, nu aceelași lucru îl putem spune despre bovine, unde suntem abia pe locul 9, sau dacă ne raportăm la densitatea de bovine la hectar, suntem pe un îngrijorător loc 20.

            Exportul masiv de cereale ar trebui să fie un motiv de îngrijorare nu de mândrie, ținând cont și de faptul că România importă masiv carne și produse din carne, uneori de o calitate îndoielnică.

            Atragem încă o dată atenția factorilor de decizie asupra pericolului ca un sector foarte important al agriculturii românești să fie abandonat, mai ales în ultima vreme, din cauza prețurilor foarte mari la furaje, lipsa forței de muncă, prețurile de vânzare sub prețul de cost, etc., cu speranța ca măcar în ,,ceasul al 12-lea’’ să fie luate măsurile care se impun, mai ales că din răspunsurile pe care le-am primit în ultima perioadă la solicitările noastre putem trage concluzia amară că interesul celor cărora ne adresăm se apropie de 0!

TABEL 1 – Evoluția de bovine în România

ANULEFECTIV DE BOVINE (MIL.)
19162,93 mil.
……………………………………………………………………………………..……………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
19877,31 mil.
19896,46 mil.
20062,93 mil.
20102,11 mil.
20162,05 mil
20201,91 mil.
2021/2022Cca. 1,9 mil.

TABEL 2 – Efectivele de animale în România și în 21 state membre ale Uniunii Europene

Nr. crt.ȚARAEFECTIV DE  BOVINE
1Franța17591,3
2Germania11301,9
3Spania6636,4
4Irlanda6529,4
5Italia6400,0
6Polonia6278,9
7Olanda3691,0
8Belgia2334,1
9România1910,9
10Austria1855,4
11Portugalia1691,3
12Danemarca1500,0
13Suedia1391,0
14Republica Ceha1340,0
15Ungaria933,0
16Finlanda835,4
17Lituania629,5
18Bulgaria588,6
19Grecia539,0
20Slovenia485,6
21Slovacia441,8
22Croația423,0

TABEL 3 – Densitatea de animale la 100 ha teren în România și 21 de state membre ale Uniunii Europene

Nr. crt.ȚARAEFECTIV DE BOVINEDENSITATEA LA 100 HA TEREN
1Olanda3691,0207,5
2Belgia2334,1174,3
3Irlanda6529,4144,4
4Slovenia485,6107,4
5Suedia1391,093,7
6Austria1855,471,8
7Germania11301,968,6
8Franța17591,363,2
9Portugalia1691,360,5
10Italia6400,059,8
11Danemarca1500,057,7
12Polonia6278,944,3
13Republica Cehă1340,038,5
14Finlanda835,436,8
15Spania6636,434,4
16Croația423,029,6
17Slovacia441,823,7
18Lituania629,521,4
19Ungaria933,018,3
20România1910,915,1
21Grecia539,013,7
22Bulgaria588,612,1

A.C.B.C.R.

Import M.S.C. rasa Charolaise și Limousine din Franța

Vă informăm cu pivire la faptul ca A.C.B.C.R. intenționează să achiziționeze din Franța M.S.C. provenit de la tauri cu valoare genetică ridicată.

Atașăm mai jos cele doua cataloage cu M.S.C. din rasele Charolaise și Limousine cu rugămintea de a transmite către A.C.B.C.R. pe emailul asociatiaacbcr@gmail.com, propunerile dumneavoastră referitor la taurii care prezintă interes pentru fermele care participă la Programele de Ameliorare.

O parte din M.S.C. va fi oferit gratuit crescătorilor din fermele cărora au fost selectate vaci mame de taur.

http://www.evolution-int.com/en/catalog/38/alt – catalog cu tauri Charolaise.

pt LIMOUSINE click aici – catalog cu tauri Limousine.

Echipa A.C.B.C.R.

ADEVERINTA SCZ CARNE 2022

Va informam cu privire la faptul că pentru eliberarea adeverinței SCZ carne 2022, crescătorii care participă la Programele de Ameliorare aprobate ale raselor Charolaise și Limousine trebuie să trimită către ACBCR solicitarea pentru eliberarea adeverinței până în data de 29.04.2022, pe adresa de email asociatiaacbcr@gmail.com.

Va rugăm să trimiteți solicitarea pentru animalele eligibile conform draftului cu condițiile de eligibilitate atasat.

Apel umanitar pentru situatia din Ucraina

Având în vedere situația umanitară din Ucraina, Consiliul Director al ACBCR a decis alocarea sumei de 10.000 lei pentru ajutorul fraților noștri din Ucraina/Bucovina de Nord.Astfel, astăzi au fost cumpărate alimente în valoare de peste 6.000 lei, acestea urmând să plece luni spre Cernăuți, capitala istorică a Bucovinei.

Ajutoarele vor fi distribuite către toate persoanele care au nevoie de sprijin, români, ucrainieni sau ruși.

Săptămâna viitoare se vor cumpăra alimente și de restul sumei alocate, urmând ca și acestea să ajungă în Cernăuți.

Dacă printre colegii din ACBCR, sau colaboratori, există persoane care vor să ne sprijine în acest demers, vă așteptăm să ne contactați la numerele de telefon/adresa de mail sau personal la Asociație.

Mulțumim tuturor în numele celor care vor beneficia de sprijinul dumneavoastră!

Persoana de contact/responsabil din partea ACBCR, pentru acest demers, este D-na Director Economic Veronica Morari.

Contact:contabilitate@acbcr.ro(0784) 184 613

Inaugurare sediu A.C.B.C.R

În data de 03.03.2022, ora 12, va avea loc inaugurarea noului sediu social/punct de lucru al A.C.B.C.R. din localitatea Pojorâta, nr. 127A.Având în vedere restricțiile impuse de pandemia COVID – 19 și situația creată de conflictul din Ucraina, evenimentul va avea loc în cadru restrâns cu participarea autorităților locale, angajaților și membrii Consiliului Director al A.C.B.C.R. Mulțumim tuturor celor care au fost și ne sunt în continuare alături în tot ceea ce înseamnă activitatea A.C.B.C.R.Echipa A.C.B.C.R.

INFORMARE PRIVIND CONTROLUL LA FAȚA LOCULUI PENTRU VERIFICAREA RESPECTĂRII CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE SPRIJINUL CUPLAT ZOOTEHNIC (CARNE, LAPTE) – 2022

Vă invităm să analizați broșura elaborată de Agenția Națională Pentru Zootehnie cu privire la ,,CONTROLUL LA FAȚA LOCULUI PENTRU VERIFICAREA RESPECTĂRII CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE SPECIFICE PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR NAȚIONALE TRANZITORII (ANTZ) ȘI A SPRIJINULUI CUPLAT ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC (SCZ) CAMPANIA 2022.

Echipa A.C.B.C.R.

Modificare sediu A.C.B.C.R.

Vă informăm că noul sediu al asociației este comuna Pojorâta,  nr. 127 A, jud. Suceava, cod poștal 727440. 

Avem rugămintea ca orice comunicare sau corespondență de orice natură să fie transmisă la coordonatele de contact menționate anterior.

Menționăm faptul că, numerele de telefon, adresele de email rămân neschimbate.

Cu respect,

Echipa A.C.B.C.R.

Inscriere R.G./C.P.P. 2022

Va informăm cu privire la faptul că documentele pentru înscrierea/înregistrarea/menținerea animalelor în Registrul Genealogic pentru anul 2022 trebuie transmise până la data de 26.11.2021 pentru a putea beneficia în anul 2022 de ajutorul de stat acordat în sectorul creșterii animalelor.

Beneficiarii, care transmit documentele către A.C.B.C.R. după data limită, vor achita integral costurile serviciilor de R.G. și C.P.P. 

Vă reamintim că trebuie transmise la zi documentele de notificare (Anexa 3, Anexa 8, Anexa 10) și să nu figurați cu restanțe financiare către A.C.B.C.R. 

Documentele vor fi transmise pe adresa de e-mail sau pot fi descarcate de pe site-ul www.acbcr.ro din secțiunea DOCUMENTE/FORMULARE.     

 Documentele vor fi transmise  în format pdf doar pe adresa de e-mail inscrieri.acbcr@gmail.com.

Echipa A.C.B.C.R.

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR PARTICIPANȚI LA PROGRAMELE DE AMELIORARE DESFĂȘURATE DE A.C.B.C.R.

Vă informăm cu privire la faptul că ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMÂNIA recunoscută ca Societate de Ameliorare care desfășoară Programele de Ameliorare la rasele de carne Charolaise și Limousine, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul Nr. 1012/2016 privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură al Parlamentului European și Uniunii Europene, a efectuat următoarele modificări Programelor de Ameliorare aprobate:

1. În Programul de Ameliorare aprobat al rasei Charolaise, Anexa 9 , alin. 12, lit. e), rândul 4 se modifică astfel: ,,G 7 luni – Greutatea la înțărcare la o vârstă cuprinsă între 90-280 zile’’;

2.  În Programul de Ameliorare aprobat al rasei Limousine, Anexa 9 , alin. 12, lit. e), rândul 4 se modifică astfel: ,,G 7 luni – Greutatea la înțărcare la o vârstă cuprinsă între 90-280 zile’’.

Modificările de mai sus au fost aprobate de Autoritatea Competentă în conformitate cu Reg. 1012/2016.

Echipa A.C.B.C.R.

Solicitări Participare Programe Ameliorare desfășurate de A.C.B.C.R.

Înscrierea in A.C.B.C.R. pentru participarea la Programele de Ameliorare aprobate ale raselor Charolaise si Limousine se face pe baza solicitărilor de participare intocmite in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Funcționare al Asociației Crescătorilor de Bovine pentru Carne din Romania, art. 8. alin. (10).

          Data limită pentru depunerea solicitărilor este 1 Noiembrie a anului in curs pentru a putea beneficia de serviciile de întocmire și menținere a Registrului Genealogic în anul următor.

          Solicitările depuse dupa această dată vor fi aprobate de către Biroul Tehnic Central în funcție de posibilitatea verificării acestora, în raport cu numărul solicitărilor depuse în termenul stabilit și în funcție de posibilitatea de a efectua controlul performanțelor producției de carne conform Programelor de Amelioarare aprobate.

           Regulamentul de Organizare si Functionare al A.C.B.C.R. se găsește pe site-ul asociației:  http://www.acbcr.ro

ATENȚIE!

Fermierii care trimit solicitări de participare după data de 01.04.2020nu vor putea beneficia de adeverință pentru SCZ 2020.

Comunicat

Ca urmare a demersurilor Asociației Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România în legătură cu problemele cu care se confruntă crescătorii de bovine membrii ai asociației, la invitația domnului Ministru Secretar de Stat Daniel Botanoiu, conducerea A.C.B.C.R. a participat în data de 25.06.2019 la o sedință de lucru cu specialiștii din cadrul aparatului tehnic al M.A.D.R. cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

 • Acordarea ajutorului de minimis pentru achiziția de juninci ca urmare a numeroaselor solicitări din partea fermierilor;
 • Modificarea definiției pajiștilor conform Reg. 2393 din 13.12.2017;
 • Măsuri de protecție și sprijin pentru pagubele produse de animalele sălbatice (urși, lupi, mistreți);
 • Situația raselor de bovine la care nu a fost preluat Registrul Genealogic de la A.N.Z;
 • Propuneri privind modificarea H.G. 1179/2014 și reglementarea neconcordanțelor de aplicare a acestuia de către APIA referitor la procedura operațională privind modul de acordare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor;
 • Adoptarea unor soluții pentru creșterea cuantumului S.C.Z. carne;
 • Problemele apărute în desfăsurarea Programelor de Ameliorare aprobate ale A.C.B.C.R. ca urmare a neconcordanțelor între Legea 32/2019 (Legea Zootehniei) și Reg. 1012/2016 precum și modul de rezolvare a acestora;
 • Inițierea discuțiilor în vederea stabilirii condițiilor de acordare a SCZ carne și după anul 2020, astfel încât evoluția pozitivă a sectorului să nu fie afectată de unele schimbări și dimpotrivă de găsit unele soluții pentru creșterea/menținerea cuantumului SCZ la un nivel care să permită în continuare dezvoltarea fermelor;

Considerăm că reluarea dialogului între fermieri și autorități este foarte importantă, rolul acestor întâlniri fiind acela de a aduce la cunoștința factorilor de decizie problemele sectorului.

In atenția crescătorilor de vaci Charolaise și Limousine

Buna ziua!

Ca urmare a analizei efectuate de Biroul Tehnic Central asupra documentelor care au stat la baza inscrierii animalelor in Registrului Genealogic, s-a constatat existenta unor documente neconforme.

Astfel nu se pot accepta ca documente oficiale:

 • Pasaportul (copie)  ca inlocuitor al Certificatului Zootehnic;
 • Declaratia de origine;
 • Certificate Zootehnice fara numele, functia si semnatura persoanei fizice autorizate de societatea de ameliorare emitenta sa semneze certificatul respectiv.

Va rugam sa verificati conformitatea Certificatelor Zootehnice/Certificatelor de Origine care trebuie sa contina obligatoriu data si locul eliberarii, numele, functia si semnatura persoanei fizice autorizate de societatea de ameliorare emitenta sa semneze certificatul respectiv, in conformitate cu OM 19/2006 ( valabil pana la data de 01.11.2018), Reg. 1012/2016 si a Reg. 717/2017 (intrate in vigoare la 01.11.2018).

Animalele pentru care nu se prezinta documentele conform legislatiei in vigoare nu vor putea fi mentinute in Registrul Genealogic al rasei si nu vor putea beneficia de adeverinta pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic.

Proceduri eliberare Adeverinta si Certificat Zootehnic

1. Certificatul Zootehnic se eliberează de către Biroul Tehnic Central pentru animale de reproducție de rasă pură, înscrise în secțiunea principală a Registrului Genealogic conform prevederilor Programelor de Ameliorare aprobate ale ACBCR ——-   DESCARCATI PROCEDURI ——–

2. Fermierii care dețin taurine din rasele Charolaise si/sau Limousine sau metiși ai acestora și care participă la Programele de Ameliorare aprobate,  pot solicita adeverințele necesare la APIA, pentru accesarea Sprijinului Cuplat în sector Zootehnic pentru anul 2019 ——-   DESCARCATI PROCEDURI ——– DESCARCATI MODEL SOLICITARE SCZ ————-