Locație

com. Pojorâta, str. Pecistei nr. 127 A, jud. SV

Intrebări frecvente

Ai nevoie de ajutor? Click aici

Intrebări frecvente

    Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din Romania, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, a fost înființată în anul 2012 de un număr de 12 membrii fondatori în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

  În conformitate cu Reg. 1012/2016 intrat în vigoare la data de 01.11.2018, A.C.B.C.R. a fost recunoscută de Autoritatea Competentă ca Societate de Ameliorare să desfășoare Programele de Ameliorare pentru rasele Charolaise și Limousine.

  “societate de ameliorare” înseamnă orice asociaţie de crescători, organizaţie de ameliorare sau organism public, altul decât autorităţile competente, care este recunoscut de către autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) în scopul desfăşurării unui program de ameliorare cu animale de reproducţie de rasă pură înscrise în registrul genealogic (registrele genealogice) condus (e) sau înfiinţat(e) de aceasta;

   Desfășurăm Programele de Ameliorare pentru rasele Charolaise și Limousine care se aplică pe întreg teritoriul României precum și efectuăm testarea performanțelor producției de lapte în județul Suceava.

    Pentru a solicita participarea la unul din cele doua Programe de Ameliorare desfăurate de A.C.B.C.R., crescătorul trebuie să dețină în proprietate animale de reproducție din rasele Charolaise și/sau Limousine și să transmită către A.C.B.C.R. o solicitare scrisa (model dsiponibil pe site) pe emailul asociatiei asociatia@acbcr.ro  împreuna cu toate documentele animalelor (pasapoarte, Certificate Zootehnice, adeverinte de monta, buletine de însămânțare, autorizație de montă pentru tauri etc.).

    Ulterior un reprezentant al Registrului Genealogic va efectua o vizita in teren unde va aprecia fenotipic întreg efectivul de animale pentru care s-a solicitat înscrierea.

   În urma vizitei efectuate de reprezentantul R.G. se va stabili dacă exploatația îndeplinește condițiile de a fi acceptata cu animalele de reproducție în cadrul Programului de Ameliorare. Crescatorul se consideră acceptat în momentul în care are semnat cu Societatea de Ameliorare cele două contracte de prestări servicii respectiv, Contract pentru întocmirea și menținerea Registrului Genealogic precum și de determinare a calității genetice a raselor de animale.

  Principalale obligații în calitate de crescător participant la desfășurarea unui Program de Ameliorare sunt:

  • Înregistrarea montei/însămânțării artificiale în registrul de monte și fătări (Anexa 6 din Programul de Ameliorare). În cazul formării haremului (Anexa 5 din Programul de Ameliorare
  • Înregistrarea fătării (Anexa 6 din Programul de Ameliorare);
  • Înregistrarea intrărilor/ieșirilor din efectiv în registrul exploatației;
  • Înregistrare avort, produs fătat mort sau produs mort ca urmare a unor malformații sau defecte ereditare și transmiterea către A.C.B.C.R. a Anexei 11 din Programul de Ameliorare.
  • Întocmirea și transmiterea documentelor de notificare conform Programului de Ameliorare (Anexa 3, Anexa 4, Anexa 8, Anexa 10).
  • Participarea cu întreg efectivul la testarea performanțelor producției de carne.

Crescătorul care participă la Programul de Ameliorare aprobat obligatoriu trebuie sa respecte cerintele privind reproducția animalelor de rasă pura, respectiv:

 

– utilizarea la reproducție doar a masculilor avizați de către Societatea de Ameliorare.

Masculii: dețin Certificat Zootehnic și aviz de reproductie eliberat de ACBCR, sunt clinic sănătosi și autorizati conform legislatiei în vigoare;

 

– MSC provenit de la tauri recunoscuti de A.C.B.C.R. pentru a fi utilizati la Insamantare artificială.

A.C.B.C.R. efectuează două vizite pe an în exploatație ocazie cu care se cântăresc toate animalele rasă pură cu vârsta cuprinsă între 90-500 zile la data controlului.

 Prima cantarire in intervalul de varste: 90 – 280 zile;

A doua cantarite in intervalul de varsta: 281 – 500 zile.

Se cantaresc toti produsii rasa pura, proveniti din I.A sau M.N (monta naturala), indiferent de destinatia lor (ex.abator). Valorile obtinute 

Rezultatele actualizate ale testării performanțelor precum și ale evaluării genetice sunt disponibile pe site-ul Societății de Ameliorare www.acbcr.ro la sectiunea SELECTIE.

https://acbcr.ro/selectie/testarea-performantelor/

https://acbcr.ro/selectie/rezultate-activitate/

Animalele tinere candidate la selecție trebuie reținute la reproducție în ordine descrescătoare a valorii de ameliorare obținute.

A.C.B.C.R. calculează în fiecare an valoriile de ameliorare pentru tot tineretul care a finalizat propriile teste de performanțe.

Valoarea de ameliorare totală (EBV Total) EBV Total = EBV carne * 75% + EBV reproductie * 25%

EXPLICAȚII

Valoarea de ameliorare estimată (EBV) oferă o estimare a potențialului genetic al animalului, fiind exprimată în raport cu media populației. Astfel, EBV prezintă o estimare a poziției performanței unui animal față de media populaţiei din care acesta face parte.

Valoarea 100 a EBV reprezinta media populației.

Un animal care înregistrează un EBV mai mare de 100 este valoros din punct de vedere genetic față de media populației.