EVALUARE GENETICA - 2022

A.C.B.C.R – Data Base Analysis

Prof. H. Grosu & M.C. Rotar

DATA EVALUĂRII GENETICE:

1. 21 aprilie, 2022

#Animale analizate:

Limousine: 16738 capete

Charolaise: 19610 capete

EBV TOTAL= EBV carne 75% + EBV reproductie 25%

EBV CARNE= EBV kg Greutatea la nastere 35% +EBV kg Greutatea la intarcare 35%+ SMZ kg perioada alaptare –intarcare 30%
EBV REPRODUCTIE = EBV usurinta la fatare – nota 100%

2. 17 noiembrie 2022

#Animale analizate:

Limousine: 2889 capete (tineret 2021)

Charolaise: 3327 capete (tineret 2021)

EBV Total = EBV carne * 75% + EBV reproductie * 25%
Valoarea de ameliorare pentru producția de carne (EBV carne) include următorii indici
parțiali: valoarea de ameliorare pentru greutatea la naștere, valoarea de ameliorare pentru greutatea corectată la vârsta de 200 zile și cea de la 365 zile.
EBV carne =EBV greutate-nastere *0% +EBV greutatea-200-zile * 65% + EBV greutatea-365-zile * 35%
Valoarea de ameliorare pentru reproducție este compusă din indicele parțial – nota la
fătare.
EBV reproductie = EBV usurința-la-fatare * 100%

REZULTATE 2022

CHAROLAISE

Greutatea la nastere
Nr animale cu performante: 3327
Nr vaci mame: 3287
Nr tauri: 212
Media greutatii la nastere: 41.1 kg

Greutatea la întarcare
Nr. animale cu performante: 2498
Nr. vaci mame: 2478
Nr. tauri: 194
Media greutatii la intarcare: 229.1 kg

Greutatea la un an
Nr animale cu performante: 456

Nr vaci mame: 453
Nr tauri: 62
Media greutatii la un an: 386.0 kg

LIMOUSINE

Greutatea la nastere
Nr animale cu performante: 2889
Nr vaci mame: 2864
Nr tauri: 191
Media greutatii la nastere: 38.7 kg

Greutatea la întarcare
Nr animale cu performante: 2287
Nr vaci mame: 2274
Nr tauri: 184
Media greutatii la intarcare: 228.6 kg

Greutatea la un an
Nr animale cu performante: 228
Nr vaci mame: 228
Nr tauri: 51
Media greutatii la un an: 361.5 kg

                                                         EVALUARE GENETICĂ – 2021

EXPLICAȚII

Valoarea de ameliorare estimată (EBV) oferă o estimare a potențialului genetic al

animalului, fiind exprimată în raport cu media populației. Astfel, EBV prezintă

o estimare a poziției performanței unui animal față de media populaţiei din care
acesta face parte.
Valoarea 100 a EBV reprezinta media populației. Un animal care înregistrează un EBV mai mare de 100 este valoros din punct de vedere genetic față de media populației.

 

Ponderea valorilor parțiale în valoarea totală:

EBV TOTAL= EBV carne 75% + EBV reproductie 25%

EBV CARNE= EBV kg Greutatea la nastere 35% +EBV kg Greutatea la intarcare 35%+ SMZ kg perioada alaptare –intarcare 30%
EBV REPRODUCTIE = EBV usurinta la fatare – nota 100%

Breeding Value Estimation for Animal Breeding Programs – https://www.mixblup.eu/