Locație

com. Pojorâta, str. Pecistei nr. 127 A, jud. SV

Politica de confidențialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al ASOCIAȚIEI CRESCĂTORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMÂNIA, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi, în legătură cu serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicația de gestiune a Registrului Genealogic și managementul fermei.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru acbcr.ro versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România este reconoscută societate de ameliorare în conformitate cu Reg. 1012/2016 ,,Regulamentul privind ameliorarea animalelor’’, având sediul social în Pojorâta, nr. 127A, jud. Suceava, cod unic de înregistrare fiscală RO29892234 (în continuare “A.C.B.C.R.” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când publicați un anunț, ne furnizați informații precum: rasa animalelor aflate în proprietate, categoria animalelor, numele si prenumele, adresa exploatației, număr de telefon, email etc.

Vă oferim și posibilitatea de a vă înregistra în platforma anunturi.acbcr.ro  prin contul dvs Facebook sau Google. Dacă optați pentru una dintre aceste variante, veți fi direcționați către o pagină administrată de Facebook Inc / Google LLC, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dvs. către anunturi.acbcr.ro. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google, folosind următoarele link-uri:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

 Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri

Pentru prestarea serviciilor A.C.B.C.R. în beneficiul dvs.

Acest scop general include, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei de anunțuri cu vânzări-cumpărări de animale, precum și a contului de utilizator în aplicația de gestiune a Registrului Genealogic și managementul fermei;

b) Desfășurarea Programelor de Ameliorare ale raselor Charolaise și Limousine la care participați;

c) Efectuarea testării performațelor de producție;

d) Efectuarea testelor genetice;

e) Evaluarea morfologică a efectivelor de animale de reproducție.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între A.C.B.C.R. și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

 Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un contract de prestări servicii cu A.C.B.C.R. precum și cont activ in platforma de anunturi.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

 După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

  • furnizorilor de servicii de curierat;
  • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
  • furnizorilor de servicii IT;
  • altor societăți cu care putem colabora în scopul desfășurării Programelor de Ameliorare precum și pentru promovarea raselor Charolaise și Limousine.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Uniunii Europene.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail a asociatie asociatia@acbcr.ro . In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

În conformitate cu prevederile Reg. UE 679/2016, art. 6, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, A.C.B.C.R. prelucrează legal datele dumneavoastră cu caracter personal.

Potrivit art. 4 punctul 2 din Reg.(UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin ,,prelucrare’’ se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționare, ștergerea sau distrugerea.

Prezenta secțiune reprezintă o informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care figurează înscrise în documentele depuse la Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România precum și datele solicitate pentru crearea contului de utilizator în platforma anunturi.acbcr.ro  .

Puteti contacta în orice moment ASOCIAȚIEI CRESCĂTORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMÂNIA referitor la modul de asigurare a dreptului de protecție a datelor cu caracter personal prin e-mail la adresa asociatia@acbcr.ro sau prin poștă sau curier la adresa sediului social: Pojorâta, nr. 127 A, jud. Suceava.